SẢN PHẨM BÁN CHẠY

-12%
Xperia Z5 Premium Dual 6201

Xperia Z5 Premium Dual 6201

830,000 đ

940,000 đ

-12%
Xperia Z5 Premium Dual 6201

Xperia Z5 Premium Dual 6201

830,000 đ

940,000 đ

-12%
Xperia Z5 Premium Dual 6201

Xperia Z5 Premium Dual 6201

830,000 đ

940,000 đ

-12%
Xperia Z5 Premium Dual 6201

Xperia Z5 Premium Dual 6201

830,000 đ

940,000 đ

-12%
Xperia Z5 Premium Dual 6201

Xperia Z5 Premium Dual 6201

830,000 đ

940,000 đ

-4%
Máy quay FDR-AXP35

Máy quay FDR-AXP35

230,000 đ

240,000 đ

-4%
Máy quay FDR-AXP35

Máy quay FDR-AXP35

230,000 đ

240,000 đ

-4%
Máy quay FDR-AXP35

Máy quay FDR-AXP35

230,000 đ

240,000 đ

-12%
Xperia Z5 Premium Dual 6201

Xperia Z5 Premium Dual 6201

830,000 đ

940,000 đ

-12%
Xperia Z5 Premium Dual 6201

Xperia Z5 Premium Dual 6201

830,000 đ

940,000 đ

-12%
Xperia Z5 Premium Dual 6201

Xperia Z5 Premium Dual 6201

830,000 đ

940,000 đ

-12%
Xperia Z5 Premium Dual 6201

Xperia Z5 Premium Dual 6201

830,000 đ

940,000 đ

-12%
Xperia Z5 Premium Dual 6201

Xperia Z5 Premium Dual 6201

830,000 đ

940,000 đ

-4%
Máy quay FDR-AXP35

Máy quay FDR-AXP35

230,000 đ

240,000 đ

-4%
Máy quay FDR-AXP35

Máy quay FDR-AXP35

230,000 đ

240,000 đ

-4%
Máy quay FDR-AXP35

Máy quay FDR-AXP35

230,000 đ

240,000 đ

-4%
Máy quay FDR-AXP35

Máy quay FDR-AXP35

230,000 đ

240,000 đ

-4%
Máy quay FDR-AXP35

Máy quay FDR-AXP35

230,000 đ

240,000 đ

ĐIỆN THOẠI

-12%
Xperia Z5 Premium Dual 6201

Xperia Z5 Premium Dual 6201

830,000 đ

940,000 đ

-12%
Xperia Z5 Premium Dual 6201

Xperia Z5 Premium Dual 6201

830,000 đ

940,000 đ

-12%
Xperia Z5 Premium Dual 6201

Xperia Z5 Premium Dual 6201

830,000 đ

940,000 đ

-12%
Xperia Z5 Premium Dual 6201

Xperia Z5 Premium Dual 6201

830,000 đ

940,000 đ

-12%
Xperia Z5 Premium Dual 6201

Xperia Z5 Premium Dual 6201

830,000 đ

940,000 đ

-4%
Máy quay FDR-AXP35

Máy quay FDR-AXP35

230,000 đ

240,000 đ

TIVI

-12%
Xperia Z5 Premium Dual 6201

Xperia Z5 Premium Dual 6201

830,000 đ

940,000 đ

-12%
Xperia Z5 Premium Dual 6201

Xperia Z5 Premium Dual 6201

830,000 đ

940,000 đ

-12%
Xperia Z5 Premium Dual 6201

Xperia Z5 Premium Dual 6201

830,000 đ

940,000 đ

-12%
Xperia Z5 Premium Dual 6201

Xperia Z5 Premium Dual 6201

830,000 đ

940,000 đ

-12%
Xperia Z5 Premium Dual 6201

Xperia Z5 Premium Dual 6201

830,000 đ

940,000 đ

-4%
Máy quay FDR-AXP35

Máy quay FDR-AXP35

230,000 đ

240,000 đ

Tin tức

So sánh Camera: Galaxy S7 & LG V10

Hồi năm ngoái, khi trải nghiệm camera của LG V10, mình từng chia sẻ rằng đây là chiếc điện thoại có sự cải tiến rõ ràng nhất về camera so với các phiên bản trước...

Chi tiết

So sánh Camera: Galaxy S7 & LG V10

So sánh Camera: Galaxy S7 & LG V10

Tổng hợp kinh nghiệm lựa chọn – lời khuyên về ĐTDĐ, phụ kiện

Video

Lumia 950 XL Review tính năng và thiết kế vượt bậc

Lumia 950 XL Review tính năng và thiết kế vượt bậc

Lumia 950 XL Review tính năng và thiết kế vượt bậc

Lumia 950 XL Review tính năng và thiết kế vượt bậc